ČERVEN

 5. 6. rodičovská schůzka  16:30

12. 6. sběr papíru

14. 6. Školní výlek - Kutná Hora, stříbrné doly, sv. Barbora, bobová dráha

26. 6. uzavření prospěchu a chování za IV. čtvrtletí

29. 6. vysvědčení za 2. pololetí