ČESKÝ JAZYK
  

Procvičování na slovní spojení v měsíci dubnu a květnu: velká písmena

Každý sudý pátek - literatura; každý lichý čtenářské dílny.

 28. 5.   3. kontrolní slohová práce

 

REFERÁTY LITERATURA - provedení viz sešit literatury či nástěnka ve třídě

1. 6. Petrásek

15. 6. Novotný

Povinně přečíst jednu pověst ze Starých pověstí českých (Jirásek/ Ježková) - do konce listopadu, jednu regionální pověst (Královéhradecký kraj) - do konce prosince, jednu dobrodružnou knihu s dětským hrdinou (Foglar, Marshall, Verne/ Neff) - druhé pololetí.    

V měsících dubnu až červnu - recitace básně (bude zadáno).

 

MLUVNÍ CVIČENÍ - téma libovolné, 2 a půl minuty

24. 5. Konířová

4. 6. Hájek

11. 6. Veselovský

25. 6.

 

 

MATEMATIKA
 
Výsledky soutěže - Pythagoriáda (školní kolo)
 
1. Tereza Konířová 6 bodů
 
2. - 4. místo (4 body) Darina Řeháková,  Hanka Jelínková, Ondra Lovas 
 
16. 4. 2018 - 3. čtvrtletní práce (váha známky 10)
 
Témata:
 
Početní operace s desetinnými a celými čísly.
Pravidla dělitelnosti.
Vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé úhly.
Konstrukce trojúhleníku, jeho výšek a těžnic, kružnice opsané a vepsané.
Objem a povrch krychle, kvádru.
 
 
Pravidelný termín konzultací pro žáky - čtvrtek od 13:45 do 14:45. V jiných dne kdykoli po domluvě. 
 
Prověrkové sešity jsou po opravení vráceny dětem domů.
V rámci domácí přípravy doporučuji opravit chybné příklady a případné dotazy k opravě neodkládat.
Domácí úkoly jsou zadávány pouze přes systém Bakaláři.
 
 
 
 
 
 
 

5) Danému trojúhelníku ABC sestroj výšku  va   , vc  a těžnici  tb   .