ČESKÝ JAZYK
  

Procvičování na slovní spojení v měsíci prosinci: uč. str. 49, 50

Každý sudý pátek - literatura; každý lichý čtenářské dílny.

 

REFERÁTY LITERATURA - provedení viz sešit literatury či nástěnka ve třídě

15. 12. Musílková

12. 1. Pavlová

26. 1. Potůček

9. 2. Řeháková

9. 3. Šimková

23. 3. Hroneš

6. 4. Grošková

20. 4. Hájek

4. 5. Jiřička

18. 5. Konířová

1. 6. Petrásek

15. 6. Novotný

Povinně přečíst jednu pověst ze Starých pověstí českých (Jirásek/ Ježková) - do konce listopadu, jednu regionální pověst (Královéhradecký kraj) - do konce prosince, jednu dobrodružnou knihu s dětským hrdinou (Foglar, Marshall, Verne/ Neff) - druhé pololetí.    

V měsících dubnu až červnu - recitace básně (bude zadáno).

 

MLUVNÍ CVIČENÍ - téma libovolné, 2 minuty

18. 12. Konířová

8. 1. Hájek

15. 1. Novotný

22. 1. Hroneš

 

MATEMATIKA
 
Dobrovolný domácí úkol - úhel
 
 
Pravidelný termín konzultací pro žáky - čtvrtek od 13:45 do 14:45. V jiných dne kdykoli po domluvě. 
 
Prověrkové sešity jsou po opravení vráceny dětem domů.
V rámci domácí přípravy doporučuji opravit chybné příklady a případné dotazy k opravě neodkládat.
Domácí úkoly jsou zadávány pouze přes systém Bakaláři.