MATEMATIKA
 
14. 6. 2018 - 4. čtvrtletní práce (váha známky 10)
 
Témata:
 
Početní operace s desetinnými čísly.
Početní operace s celými čísly.
Konstrukce trojúhelníku, jeho těžnic, výšek, kružnice opsané a vepsané.
Zlomky a smíšená čísla - zobrazení na ose, převod na desetinné číslo, zlomky ve slovních úlohách.
Obsah a obvod rovinných útvarů.
 
 
Pravidelný termín konzultací pro žáky - čtvrtek od 13:45 do 14:45. V jiných dne kdykoli po domluvě. 
 
Prověrkové sešity jsou po opravení vráceny dětem domů.
V rámci domácí přípravy doporučuji opravit chybné příklady a případné dotazy k opravě neodkládat.
Domácí úkoly jsou zadávány pouze přes systém Bakaláři.
 
 
 
 
 
 
 

5) Danému trojúhelníku ABC sestroj výšku  va   , vc  a těžnici  tb   .