logo kraj

Získali jsme 70 000 Kč z dotačního programu Královéhradeckého kraje pro Polytechnickou výchovu a vzdělávání.

Kód projektu: 16SMV05-0028

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.


20161013 142318Cílem projektu je posílení zázemí pro polytechnickou výchovu na základní škole v Černilově pořízením robotických stavebnic Lego EV3. Tím se zlepší podmínky pro práci kroužku Lego roboti, který na naší škole pracuje od roku 2010. Umožní nám to navíc zařadit práci s robotickou stavebnicí do hodin výuky předmětu Informatika v 5.- 7. ročníku a do výuky volitelných předmětů Dobrodružství s vědou a Projekty na PC. Zařazení práce s robotickou stavebnicí jako samostatné kapitoly do výuky podle nás ještě více podnítí zájem žáků naší školy o polytechnické vzdělávání. Konstrukce robotů napomůže zvýšení manuální zručnosti žáků a programování posílí jejich logické myšlení a dovednost algoritmizace. Práce v malých skupinách (2-3 žáci) umožní žákům týmovou spolupráci. Důležitý je také přesah této technologie do dalších předmětů, jako je fyzika, chemie či matematika. Získané vědomosti a dovednosti pak žáci využijí v běžném životě.

Aktuálně se náš tým účastní soutěže v robotice First Lego League. Více informací najdete na http://lego-cernilov.webnode.cz/novinky/